In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

Gebruikersnaam:  
Wachtwoord:  

"Leren Doen" werkt vanuit de principes van de Krachtige Leeromgeving (Powerful Learning Environment), Blended Learning en de Oplossingsgerichte Benadering (Solution Focused Approach).


Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van het leren en van het veranderen van gedrag van individuen en groepen.


Wij geloven in de kracht van “communities” waarin het samen leren, ontwikkelen, oplossingen vinden voor problemen en uitwisselen van kennis en kunde leidt tot mooie resultaten.

Daarbij hoort (zelf)reflectie: een kritische beschouwing van de geconstrueerde werkelijkheid en van gedrag, overtuigingen, opvattingen, betekenissen en gebeurtenissen. Elkaar actief feedback vragen is hierbij een leidend principe.


Het past bij ons om te blijven leren en om dat uit te dragen en te stimuleren. Kennis is om te delen !