In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

Gebruikersnaam:  
Wachtwoord:  

De meeste mensen willen deel uit maken van een gemeenschap, ze willen ergens bij horen. Mensen zoeken verbindingen op grond van gedeelde waarden en door het aangaan van onderlinge relaties ontstaan sociale verbanden ("systemen"). Zo'n systeem kan bijvoorbeeld het gezin zijn, de familie, de school, een organisatie, de werkomgeving, een woonwijk of club.

 

Ergens deel van uitmaken betekent verbinding zoeken en proberen te behouden, samenleven, samenwerken, ontwikkelen en communiceren. Zo krijgen die verbindingen betekenis. Om een dergelijk systeem in stand te houden zijn normen, regels nodig en manieren om deze te handhaven. Ergens bij horen betekent ook dat een persoon zich kan spiegelen of juist afzetten: er is sprake van groei en ontwikkeling.

 

Om deel uit te kunnen maken van een systeem, is het dan ook nodig dat ieder in staat is om zich waar nodig aan te passen aan datgene wat door het systeem gevraagd wordt. Om je aan te kunnen passen, moet je in staat zijn om bij jezelf te veranderen wat nodig is. Dat begint met accepteren dat je iets moet veranderen en vervolgens de bereidheid om te leren. Uiteraard is dit geheel een wederzijds proces. Op die manier kunnen mensen van elkaar en met elkaar leren, de gemeenschap verrijken en vernieuwen. Zo wordt het voortbestaan van een systeem gegarandeerd.

 

Daarnaast hebben de meeste mensen behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Door jezelf te ontwikkelen en daarin iets bereiken, kan een mens verwezenlijken wat hij belangrijk vindt. Dat laatste is sterk individueel bepaald. En ook bij persoonlijke ontwikkeling geldt wat hierboven is geschetst rondom accepteren, veranderen en leren.

 

Wij zien leren dan ook als een middel om persoonlijke- en door anderen (mede)bepaalde leerdoelen te bereiken. Iemand die proactief in het leven staat en zoveel mogelijk zelf wil sturen, staat open voor 'lifelong learning'. Keer op keer blijkt dat dergelijke mensen meer voor elkaar krijgen, van datgene wat ze belangrijk vinden in het leven.

Een gemeenschap die zorgt dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt om te leren en deel te nemen, maakt zo'n systeem krachtiger.

 

Leren is iets dat geleerd kan worden en afgestemd moet worden op leervragen, persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, leerstijlen, de context waarin het geleerde toegepast moet worden, reeds aanwezige competenties en leerdoelen.