In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

Gebruikersnaam:  
Wachtwoord:  

Producten die we met veel plezier samen met de klant hebben ontwikkeld en voor de klant nuttig hebben toegepast zijn o.a.: het construeren van een e-learning omgeving als onderdeel van een krachtige Blended Learning omgeving; de "IntervisieBlender", een intervisietool gebaseerd op de oplossingsgerichte benadering en blended learning; training van leerkrachten in het gebruik van e-learning.

Wij vinden het bijzonder als we samen met een klant iets mogen ontwikkelen dat niet alleen een duurzaam antwoord is op hun vraag, maar waarbij de weg er naartoe vooral ook een mooi (wederzijds) leerproces is.

In dat leerproces ontdekken we niet alleen de leerpunten, maar vooral ook de helpende kwaliteiten van een organisatie.De leerpunten gebruiken we om de juiste dingen te doen en de kwaliteiten worden direct gebruikt als hulpmiddelen om het beoogde doel te bereiken.